Personal Coach

Erol Sayan

“Succes is niets meer dan een paar eenvoudige disciplines, die elke dag worden beoefend.

Mijn Verhaal

Persoonlijk ben ik in mijn leven voortdurend uitgedaagd om het maximale uit mezelf te halen. Mijn aanpak is pragmatisch, sociaal, eerlijk, direct en zorgzaam en met een flinke dosis humor die ik inzet tijdens mijn coaching. Ja, er vloeien regelmatig tranen, de ene keer van verdriet en de andere keer van het lachen. 

Ik ben geboren In Turkije, jongste van 4 broers en twee zussen, zoon in een ondernemersfamilie. Opgroeien in verschillende werelden heeft mij een kijk op de wereld gegeven die ik als coach goed kan gebruiken.

Mensen laten doen waar ze voor gemaakt zijn door correct denken, zodat ze doen wat ze moeten doen. Dat is mijn drijfveer. Dat doe ik eigenlijk al zolang ik mij kan herinneren. 

Sinds 2007 ben ik zelfstandig ondernemer, 4 keer failliet gegaan, sinds 2013 stabiel als Personal Coach. Na zelf vele hoge pieken en diepe dalen te hebben meegemaakt, zowel persoonlijk als beroepsmatig.

In mijn ondernemerschap stond ik mezelf in de weg. Als ondernemer zijn privé en werk niet te scheiden. Daar weet ik als ondernemer, echtgenoot en vader zelf alles van. In die jaren een jonge, groeiende onderneming en een jong gezin. Een hectische tijd waarin zich regelmatig situaties voordeden waarin ik teleurgesteld en gefrustreerd raakte. Daarvoor wist ik vaak niet direct een oplossing om later te concluderen dat zaken niet structureel veranderden en problemen niet opgelost werden. Na veel te lang en onzeker aanmodderen besloot ik dat het anders moest.

erol rijdend op een stuntstep

Waarheid

Mijn advies :

Neem nooit alles direct voor 100% waarheid aan, zelfs als ik het zeg.  Gebruik informatie slechts als middel om jouw eigen zuivere waarheid te vormen

Nu, vlijmscherp op de persoon, combineer ik een brede zakelijke achtergrond met een rugzak vol persoonlijke bewustzijnstools en kan daardoor perfect fungeren als spiegel voor jou. Ik begrijp de dynamiek van een bedrijf en begrijp de mens. Als adviseur en coach heb ik veel bedrijven en ondernemers geholpen om de volgende stap in hun groei te zetten. Om een lang verhaal kort te maken: Ik ben een uitdagende sparringpartner die eenvoudig tussen zakelijke uitdagingen en relevante privézaken schakelt voor maximale prestaties.

In mijn vrije tijd breng ik zo min mogelijk tijd achter een beeldscherm door, lees ik veel boeken, en investeer ik veel energie in mijn ontwikkeling als professional door middel van rust, opleidingen, coaching en op avontuur gaan, reizen.

Ik pik signalen ‘onder de oppervlakte’ op. Je zou het ook een bullshitdetector kunnen noemen. Die gaat aan als er iets niet klopt in het verhaal. Dat is mijn talent. Ik koppel dat aan een scherp luisterend vermogen en kan goed met leiders overweg. Ik ben niet bang om ongezouten feedback te geven, zeg waar het op staat, stel vragen, maar geef ook advies en richting. Ik schrijf vaak letterlijk op wat je zegt. Welke woorden je kiest, welke taal je gebruikt. Ik kan daar zoveel uit halen! Zeker in combinatie met je houding, je blik, de intonatie, kortom: je non-verbale communicatie. Sommige mensen vinden dat eerst een beetje eng omdat ze het gevoel hebben dat ik de hele tijd op ze let. Dat doe ik ook, maar dat merk je bijna niet.

Ik geef je ook altijd terug wat ik zie, wat ik observeer. Ik doe geen aannames en oordeel niet. Ik wil dat jij mij vertelt wat het betekent als ik je iets zie doen of hoor zeggen. Vaak ben je je helemaal niet bewust van bepaalde patronen. Dat is het mooie van coaching. Je doet in de sessies zoveel inzichten en kennis over jezelf op dat je soms helemaal versteld staat van wat al die tijd gewoon al in jou zat. Of dat je door dingen net even anders te doen, compleet andere resultaten (of reacties van andere mensen) krijgt. Wat ik het meest hoor van mijn cliënten, is dat ze na de eerste sessie al hoop en vertrouwen hebben en verbetering in hun leven ervaren.

Ik help mensen de voeten in de klei te houden, hun hart te luchten, inzicht te krijgen in hun emoties, hun gevoeligheid en kracht te vergroten, en om te gaan met de zaken die op je af komen als je boven het maaiveld uitsteekt.

Als er grote krachten op een mens inwerken is het belangrijk om sterke wortels te hebben.

Is coaching makkelijk? Nee, daar ben ik heel eerlijk in. Ik verwacht echt wel wat van jou en tast ook regelmatig de grenzen van je kunnen af. Ik confronteer je, houd je een spiegel voor en zet jou en je hersenen flink aan het werk. Verandering komt niet vanzelf.

Ik ben gewoon even je maatje maar dan wel een die je af en toe even een schop onder je kont geeft. Ik help je op weg naar meer impact, minder gedoe, en meer lol.

Jezelf te durven laten zien en je boven alles goed te voelen in het NU.

TESTIMONIALS

Projecten

Over the Years

^
COACH CAFE

Het Coachcafé is een inspirerende en interactieve avond, waarin de vragen uit de groep centraal staat. Het Coachcafé gaat over dromen en talenten. Over valkuilen en onzekerheid. Maar bovenal gaat het over met vertrouwen (eerste) stappen zetten om in jezelf te geloven en te groeien.

^
SPORTSPSYCHOLOGIE

Say Altai! Yeah! is ontstaan doordat ik bij jong en oud merkte dat ze de softe kant van contact maken misten: Communiceren met diverse leeftijdsgroepen en dat ze helemaal de emotionele groei omzeilden en het onafhankelijk denken verleerd zijn of niet leren. wat ze nodig hebben is kennis van verbinden/delen in een gymzaal terwijl ze sporten en leren aan de hand van doordachte oefeningen.. bijvoorbeeld: Aardige dingen voor een ander doen, Waar ben je dankbaar voor?, Een brief aan jezelf.

^
Jongeren en Ondernemerschap

Business Club Utrecht

 • Jongeren en ondernemerschap: stipsters ofwel start-up hipsters;
 • Geen CEO maar een start-up;
 • Ondernemen is sexy!?;
 • Ruime aanpak van de jeugdwerkloosheid;
 • Heb je een concreet ondernemersidee?;
 • En ben je bereid om een zelfstandige zaak op te starten in hoofdberoep?;
 • Mogelijkheid om je ondernemersidee te onderzoeken op haalbaarheid;
 • Doel: volwaardige piste worden in de loopbaan van een jongere;
 • Gecoacht via workshops en individuele gesprekken.
^
FULL
 • Biedt jongeren de kans onder begeleiding aan de slag te gaan met hun talenten en creativiteit;
 • Workshops en Masterclasses, Optredens, contact met talentvolle leeftijdsgenoten en vakmensen;
 • Daarnaast worden ze gecoacht om er voor te zorgen dat ze hun persoonlijke doelen behalen;
 • De jongeren werken aan hun skills en bouwen aan hun toekomst.
^
PROJECT RE-INTEGRATIE 1e EN 2e SPOOR
Amsterdam/Utrecht/Leiden
 • Voeren van intakegesprekken;
 • Opstellen van het traject- of re-integratieplan Loopbaan en of ondernemerschap;
 • Geven van trainingen zowel individueel als in groepsverband;
 • Bemiddelen van cliënten in het netwerk;
 • Na start van onderneming het doen van nazorg;
 • Het voeren van een sluitende administratie voor zowel intern als extern gebruik gedurende het gehele traject;
 • Onderhouden van contact met de opdrachtgever.
^
HAALBAARHEIDSONDERZOEK ZWARTE MARKT
Venlo
Onderzoek/toetsing behoefte onder inwoners/ondernemers van Venlo naar een soortgelijke “Beverwijks Bazaar” op verzoek van Gemeente Venlo.
^
PORTRETTEN VAN ONDERNEMERS
Amsterdam
In samenwerking met Imagine Identity and Culture.
^
BEHOEFTE INVENTARISATIE CULTUREEL ONDERNEMERS
Amsterdam
Inzichtelijk maken van de belemmeringen en obstakels die kunstenaars ondervinden met betrekking tot professionalisering.
^
HAALBAARHEIDSONDERZOEK (DOOR)STARTENDE ONDERNEMERS
Amsterdam
Voorstel definiëren welke doelen de ondernemer heeft, welk aanpak, de kosten en de planning.

Analyseren van de eerste resultaten. De ondernemer houdt wel de regie. Evalueren van de behaalde resultaten, de ondernemer, maar ook de markt en de omgeving.

De uitkomsten van het onderzoek vormen de basis van een persoonlijk advies.

^
WERK EN ONDERNEMING (actie-management i.p.v. timemanagement, acquisitie, gesprekstechnieken)
 • Consultant: Advies aan lokale overheden; relatiebeheer; coachen, toetsen, 
 • ondersteunen en coachen van (door)startende ondernemers; 
 • Verzorgen van cursussen. (timemanagement, acquisitie, gesprekstechnieken)
^
ONDERSTEUNING VAN ONDERNEMERSHUIZEN
Amsterdam Oost, West Binnen de Ring & Nieuw West
 • Het voorlichten van collega’s uit de andere ondernemershuizen door middel van presentaties/workshops en het assisteren van die collega’s bij specifieke gevallen;
 • Organiseren van bijeenkomsten voor nieuwe medewerkers en wegwijs maken binnen de organisatie, nieuwe wijk en of werkgebied.

^
GEMEENTE BUSSUM, STICHTING WEB, TVB, POLITIE BUSSUM en KVK HILVERSUM

ACTIVERING CURSUSSEN VOOR VROUWEN

 • Organiseren/presenteren van activering cursussen voor huisvrouwen uit verschillende(kwetsbare) doelgroepen.
 • Over hoe participeren en integreren en verantwoordelijk voelen voor eigen leefsituatie.

MANTELZORG ALLOCHTONE OUDEREN IN KAART BRENGEN

 • Info en vergoeding, opstellen ouderdom planning, waar sta ik over 15 jaar. 
 • Informatie en advies, bieden van emotionele en praktische ondersteuning voor respijtzorg en ontspanning. 

TIENERS & JONGEREN; WORKSHOPS EN BIJEENKOMSTEN

 • Onderwijs, keuze en ondersteuning voorlichting Jongeren en ouders. 
 • Aanbod van interessante, leerzame, creatieve, culturele en muzikale activiteiten. 
 • Maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, gelijke behandeling/discriminatie, assertiviteitstrainingen en huiswerkbegeleiding.

SENIOREN ADVIES

 • Dagelijks aanbod van ontmoetingsplek voor ouderen, gerund door ouderen. 
 • Aanbod van educatieve, creatieve, culturele en sportieve activiteiten en cursussen, hulp bij uw administratie. 

JAARLIJKSE BIJEENKOMSTEN

 • Vreemdelingenpolitie, visum, import huwelijken en verblijfsvergunningen.
 • Integratie en participatie, buurtbemiddeling, buurtvaders, buurtconciërges, straatgroepswerk, Opbouwwerk. Maken van behoefte thermometers.
 • Info over leefbaarheid en sociale samenhang gemeenschapszin en onderlinge solidariteit in buurten en wijken. 

ADVIES ALLOCHTONE ONDERNEMRS (MET KVK)

 • Uitleg ondernemerschap samen met KVK Hilversum.
 • Wet en regelgeving, samen met Gemeente Bussum.
 • Financiële zaken en Belastingaangiftes. Samen met boekhouder en belastingconsulent.
 • Voorkomen van kopieergedrag, Gemeente Bussum en KVK.
^
PROJECTLEIDER
 • In kaart brengen wensen doelstelling opdrachtgever waarbij er een plan van aanpak wordt opgesteld en tussentijds wordt bijgestuurd;
 • Behalen van projectdoelstellingen door het plannen en evalueren van activiteiten
 • Voldoen aan financiële verwachtingen door het plannen van benodigdheden; (jaar) budgetten voorbereiden; financiële planning, uitgaven inschatten; afwijkingen analyseren; initiëren van corrigerende maatregelen.
 • Advies aan lokale overheden en straatmanagers;
 • Afspraken maken over doelstelling, randvoorwaarden als de deadline, het beschikbare budget en de middelen;
 • Voorzitten van bureau overleg;
 • Leidinggeven aan een team van 4-15 mensen;
 • Opzetten van workshops en organisatorische zaken.
^
CONSULTANT/BEDRIJFSADVISEUR
 • Begeleiden en coachen van startende ondernemers;
 • zorgen voor naamsbekendheid, doen van acquisitie en schrijven van offertes
 • Individueel adviseren en coachen van (startende) MKB ondernemers;
 • onderhouden netwerk (klanten, doelgroep organisaties, intermediaire organisaties, ondernemersverenigingen, woningcorporaties, bewonersverenigingen, verhuurders, makelaars, gemeentelijke afdelingen en de Kamer van Koophandel;
 • Verzorging van workshops ter bevordering van slagvaardig en actief ondernemerschap;
 • Ondernemersscan: ondersteuning van de ondernemer, dienen als gesprekspartner om mee van gedachten te wisselen over de toekomst van het bedrijf, de financiële positie van de onderneming en de manier waarop het beleid wordt uitgevoerd. Begeleiding van boventallig verklaarde personeel;
 • Haalbaarheidsonderzoeken, ondernemerscapaciteiten, de gezondheid van het bedrijf, MKB ondernemingsscan, plan van aanpak en toe te passen begeleiding.
 • Bedenken van creatieve oplossingen en geven van advies.
^
PROJECTLEIDER
 • In kaart brengen wensen doelstelling opdrachtgever waarbij er een plan van aanpak wordt opgesteld en tussentijds wordt bijgestuurd;
 • Behalen van projectdoelstellingen door het plannen en evalueren van activiteiten
 • Voldoen aan financiële verwachtingen door het plannen van benodigdheden; (jaar) budgetten voorbereiden; financiële planning, uitgaven inschatten; afwijkingen analyseren; initiëren van corrigerende maatregelen.
 • Advies aan lokale overheden en straatmanagers;
 • Afspraken maken over doelstelling, randvoorwaarden als de deadline, het beschikbare budget en de middelen;
 • Voorzitten van bureau overleg;
 • Leidinggeven aan een team van 4-15 mensen;
 • Opzetten van workshops en organisatorische zaken.
^
TRAINER/COACH
 • Individuele coachen van particulieren en werkgevers voor doorstart/overname/faillissement; 
 • Trainingen op het gebied van communicatie, zelfontwikkeling, stresspreventie, feedback, samenwerking, verzorgen en ontwikkelen van trainingen en workshops voor starters;
 • Verzorgen en ontwikkelen van starters oriëntatie bijeenkomsten in samenwerking met Kamer van Koophandel.
 • Het lerend vermogen van groepen en  het zelfsturende vermogen van individuen vergroten.
^
HRM MANAGER
 • Opbouw personeelsdossier, functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken.
 • Ondersteunen en behandelen van diverse personeelsvraagstukken, zoals verlof, verzuim en opleidingen.
 • Werving & selectie.
 • Adviseren van het management over de huidige en toekomstige personeelsbehoefte in relatie tot doelstellingen, ontwikkelingen en ambities.
^
P & O TAKEN

Opbouw personeelsdossier, functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken.

Pin It on Pinterest

Share This